Δράσεις Ενίσχυσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

  • -

Δράσεις Ενίσχυσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Περιγραφή

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα μπορεί να ενδυναμώσει σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την έκδοση, διακίνηση και αποθήκευση των τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το ποσό που μπορεί εξοικονομηθεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις, από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εκτιμάται σε άνω του €1 δις ετήσιως. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να αποτελέσει οδηγό (enabler) για την αυτοματοποίηση ενός αριθμού διαδικασιών που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, αποφέροντας επιπλέον οφέλη αρκετών δις ευρώ στην εθνική οικονομία.

Σήμερα στην Ελλάδα διακινούνται πάνω από 200 εκ. τιμολόγια που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αξιοποιεί τα η-τιμολόγια κυρίως μέσω παρόχων υπηρεσιών η-τιμολόγησης. Εκτιμάται ότι για το 2011 περίπου 7.000 επιχειρήσεις διακίνησαν πάνω από 8 εκ. η-τιμολόγια (μέσω παρόχων υπηρεσιών η-τιμολόγησης). Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, με αφορμή τόσο τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από το κράτος για ενίσχυση της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα (αναλύονται παρακάτω) αλλά και την ανάγκη περικοπής λειτουργικών εξόδων των εταιρειών, παρατηρείται συνεχής αύξηση του ρυθμού υιοθέτησης της η-τιμολόγησης με αποτέλεσμα τα στοιχεία να τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι μέχρι τέλος του 2012 θα υπάρξει αύξηση των η-τιμολογίων που διακινούνται στην Ελλάδα κατά 40%, που αντιστοιχεί σε διακίνηση 12 εκ. η-τιμολογίων, αξίας άνω των €5 δις.