Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές

  • -

Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Παύλος Βλάχος με επιβλέποντα τον Λέκτορα Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές”. Ο κος Παύλος Βλάχος έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα & Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διαπανεπιστημιακό). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου μέτρησης της επίδρασης παραγόντων αξιολόγησης υπηρεσιών στην εμπιστοσύνη καταναλωτή στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων (2) Επιβεβαίωση (θεωρητική και εμπειρική) της μη-γραμμικής σχέσης μεταξύ των παραγόντων αξιολόγησης υπηρεσιών και εμπιστοσύνης καταναλωτή σε σχεσιακές συναλλαγές στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων (3)Υποστήριξη της ανάγκης για επικύρωση “ολιστικής” προσέγγισης σε μοντέλα αξιολόγησης υπηρεσιών (ταυτόχρονη μελέτη άμεσων και έμμεσων επιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών αξιολόγησης υπηρεσιών) (4) Υποστήριξη της ανάγκης για προσεκτική ανάλυση τμηματοποίησης καταναλωτών στα πλαίσια των προσπαθειών για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης.. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Journal of Services Marketing, Electronic Markets, International Journal on Media Management και σε πλήθος πρακτικών
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με σύστημα κριτών.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Παύλος Βλάχος

Ε-mail:
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος