Αφιέρωμα στο e-Business & συνέντευξη Γ.Δουκίδη

  • -

Αφιέρωμα στο e-Business & συνέντευξη Γ.Δουκίδη

Category : News

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των καταναλωτών που συναλλάσσονται με τις επιχειρήσεις
κυρίως μέσω του διαδικτύου, σε διεθνές επίπεδο. Η τάση αυτή φαίνεται να παγιώνεται,
καθώς οι ερευνητές επισημαίνουν ότι στις παγκόσμιες αγορές, το e-business θα συνεχίσει
να αναπτύσσεται μέσα στα επόμενα χρόνια. Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη, και κυρίως η
Ελλάδα για να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο το ηλεκτρονικό «κύμα»;

Διαβάστε περισσότερα εδώ.