Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο

  • -

Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Κατερίνα Πραματάρη, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο”. Η Κα Πραματάρη έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994) και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο τμήμα. Έχει δουλέψει ως αναλυτής συστημάτων για το Τεχνικό Ευρωπαϊκό Κέντρο της Procter&Gamble για δύο χρόνια και στη συνέχεια για ένα έτος στο τμήμα Μάρκετινγκ της ίδιας εταιρίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει λάβει οκτώ υποτροφίες (κρατικές, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Γ. Χαλκιοπούλου). Η ερευνητική προσπάθεια που παρουσίασε στη διατριβή επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα: Σχεδίαση και εφαρμογή νέων μεθόδων και συστημάτων παραγγελιοδοσίας και συνεργατικών πρακτικών μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών με στόχο την αποτελεσματική αναπλήρωση σε επίπεδο
καταστήματος. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το Διαδίκτυο και τα νέα μοντέλα των ηλεκτρονικών αγορών (electronic marketplaces) μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιου είδους πρακτικές. Αξιολόγηση της επίδρασης που έχει η εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών στα επιχειρηματικά μεγέθη, στις διαδικασίες και στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Πέρα από την ερευνητική συνεισφορά της διατριβής σε περιοχές όπως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα αναπλήρωσης, ηλεκτρονικές αγορές, κ.ά., η παρούσα διατριβή καταλήγει και σε σημαντικά πρακτικά συμπεράσματα για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αναφορικά με το πρόβλημα της μείωσης των ελλείψεων στα ράφια.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη

Ε-mail: k.pramatari[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203731
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης