Ανακοίνωση 8ου διαγωνισμού Ennovation 2015

  • -

Ανακοίνωση 8ου διαγωνισμού Ennovation 2015

Category : News

ennovationlogo

Το Εnnovation είναι διεθνής διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για όγδοη χρονιά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (International Hellenic University-IHU), που υποστηρίζει το διαγωνισμό στη Βόρειο Ελλάδα και τις Βαλκανικές Χώρες, και το University of Nicosia, που υποστηρίζει το διαγωνισμό στην Κύπρο. Ενεργή υποστήριξη στον διαγωνισμό παρέχουν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ένα δίκτυο 14 συνολικά Πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα.

Ανακοίνωση διαγωνισμού

Περισσότερες πληροφορίες